Als je ergens last van hebt, dan staat dat nooit op zichzelf. Het is een symptoom dat je probeert te vertellen dat er op de één of andere manier een disbalans is in je systeem. Die disbalans zoekt een vorm, zoals spanning, chronische hoofdpijn, of paniek. Het kan van alles zijn.

In de complementaire of alternatieve zorg wordt er al langer op deze ‘holistische’ manier naar gezondheid gekeken, waarbij veel geleerd kan worden van de eeuwen- oude Chinese en Indiase kennis en kunde op het gebied van gezondheid. Gelukkig zien we steeds meer dat ook de reguliere zorg deze benaderingswijze omarmt.

Lichaam, geest en emoties

Bij S PA R K betekent holistisch werken dat er naar jou
als geheel gekeken wordt, en niet alleen naar je klacht. Hierbij is het uitgangspunt dat jouw gezondheid en vitaliteit over en weer worden beïnvloed en bepaald door zowel fysieke en emotionele als sociale factoren. Als deze drie factoren in harmonie zijn, dan is er sprake van een gezond lichaam als ‘huis’ voor gezonde emoties en gedachten.

Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar zo’n proces gaat niet vanzelf. Het vraagt om openheid, je kwetsbaar opstellen en leren ‘zijn’ met wat er is.

De kracht van gedachten

Onze gedachten zijn sturend zijn voor de interne processen in ons lichaam. Neurologische verbindingen zijn bepalend voor een groot deel van je persoonlijkheid, je perceptie en je emotionele welzijn. Daarmee hebben ze een grote invloed op de manier waarop jij je werkelijkheid ervaart. De kern van gezondheid zit dus voor een aantoonbaar groot deel

in de kwaliteit van onze gedachten. Het lastige is dat 95% van onze gedachten onbewust zijn. In dat onderbewustzijn zitten onze overtuigingen, herinneringen, angsten, eventuele trauma’s en gewoontes opgeslagen. Zolang dat allemaal onbewust is, betekent dat dus dat we veel minder controle hebben over ons denken en doen dan we willen.