Wat is een gezonde organisatie?

Als je vanuit de kennis van de systeemdynamiek naar organisaties kijkt, betekent ‘Gezond’ dat de medewerkers zich goed voelen en hun werk goed kunnen doen, dat de organisatie zijn doel in de samenleving vervuld en dat er een levendige uitwisseling is zowel binnen de organisatie zelf als met de buitenwereld. Kortom, een plaats waar je graag zou willen werken (vrij naar ‘Het verbindend veld’ van Jan Jacob Stam). In 2021 heeft Chantal zich verder verdiept in de systemische dynamieken in professionele organisaties door een aanvullende studie aan het Bert Hellinger Instituut.

Want soms lopen medewerkers tegen persoonlijke vraagstukken aan die belemmerend werken in hun functioneren. En soms ligt het niet aan iemand in het bijzonder, maar lijkt een heel team niet uit de verf te komen, of een afdeling of zelfs de hele organisatie. Dan is er bijvoorbeeld sprake van spanning, conflict, stroperigheid of misschien onveiligheid en gebrek aan vertrouwen. En soms kan er alleen vastgesteld worden dat het niet loopt, zonder dat daar een aanwijsbare oorzaak voor gevonden is.

Systeemdynamiek in een notedop

 Het systeem van een organisatie kent een eigen dynamiek, los van de mensen die op dat moment dat het systeem behoren. Het gaat hierbij vooral om wat zich tussen de elementen van het systeem afspeelt en hoe die elementen zich tot elkaar verhouden. Die dynamiek heeft een duidelijke invloed op het gedrag en het gevoel van de mensen in het systeem. En hoewel deze invloed niet zichtbaar is, zijn de effecten ervan wel degelijk merkbaar.

 De positieve effecten worden door mensen benoemd als: “ik zit hier goed op mijn plek, we kunnen goed reageren op veranderingen, en zijn besluitvaardig” De negatieve effecten van dynamiek er worden ervaren als problemen in de organisatie: “het loopt niet we hebben problemen met interne communicatie het lijkt alsof het niet mag lukken,” enzovoorts. Eigenlijk zijn deze problemen niet het probleem; De problemen zijn de reacties van het systeem op een bepaalde dynamiek en als je op die manier gaat kijken, ga je andere vragen stellen, en laten zich andere dingen zien: Wat speelt er in de achtergrond in dit systeem, waardoor datgene wat mensen nu als probleem ervaren, wordt veroorzaakt.

 Voorbeelden van recente opdrachten van S P A R K:

  • Een workshop om kennis te maken met organisatieopstellingen en hoe dit in te zetten in je eigen organisatie
  • Een lezing over de relatie tussen familiepatronen en dynamieken in een professioneel team
  • Een individueel traject waarbij meer nodig was dan ‘gewone’ (loopbaan)coaching
  • Blokkades bij (persoonlijk) leiderschap
  • Een organisatieopstelling als methode om een nieuw te creëren functie te toetsen